UX-RESEARCH FÖR ICKE NAMNGIVEN APP

Beställare: Icke namngiven organisation

Utmaning: Att ta reda på hur stor vilja och förmåga utvalda personer i målgrupperna har att ge pengar till organisationer som arbetar för att förändra världen till det bättre, vad som krävs för att de ska känna sig trygga med att ge, vad som påverkar deras beslut att ge eller inte ge och vad organisationen som samlar in pengar behöver göra för att leva upp till de förväntningar målgrupperna har på dem.

Min roll: Att göra intervjuer, utforma enkäter och presentera resultatet med insikter och slutsatser för mina stakeholders. Många intressanta resultat kom fram under arbetet, bland annat att när människor exponeras för bilder av hopplöshet, svält, lidande eller domedagsprofetior, så minskar motivationen att ge pengar. De som ger mest är de som upplever att givandet är meningsfullt, att deras pengar används på rätt sätt och verkligen resulterar i att livet blir bättre för de som tar emot hjälpen, eller de som ser att deras gåvor ger konkreta resultat på andra sätt. En annan överraskande upptäckt var att trots att många i målgrupperna sa att de var extremt upptagna och inte hade tid över så tyckte ändå nästan lika många att de både kunde och ville göra och ge mer för att bidra till en bättre värld.

När: Hösten 2020.

Länk: artikel för Medium (på engelska) beskriver processen.