UX-RESEARCH FÖR ICKE NAMNGIVEN APP

Beställare: Icke namngiven organisation

Utmaning: Att ta reda på hur stor vilja och förmåga utvalda personer i målgrupperna har att ge pengar till organisationer som arbetar för att förändra världen till det bättre, vad som krävs för att de ska känna sig trygga med att ge, vad som påverkar deras beslut att ge eller inte ge och vad organisationen som samlar in pengar behöver göra för att leva upp till de förväntningar målgrupperna har på dem.

Min roll: Att göra intervjuer, utforma enkäter och presentera resultatet med insikter och slutsatser för mina stakeholders. Många intressanta resultat kom fram under arbetet, bland annat att när människor exponeras för bilder av hopplöshet, svält, lidande eller domedagsprofetior, så minskar motivationen att ge pengar. De som ger mest är de som upplever att givandet är meningsfullt, att deras pengar används på rätt sätt och verkligen resulterar i att livet blir bättre för de som tar emot hjälpen, eller de som ser att deras gåvor ger konkreta resultat på andra sätt. En annan överraskande upptäckt var att trots att många i målgrupperna sa att de var extremt upptagna och inte hade tid över så tyckte ändå nästan lika många att de både kunde och ville göra och ge mer för att bidra till en bättre värld.

När: Hösten 2020.

Länk: artikel för Medium (på engelska) beskriver processen.

Sammanfattning av insikter / My insights can be summarised as follows:
The new feature I have been researching for is hypothetically a new app, a new brand, that is supposed to give users possibility to support different charities and organizations, while also providing users with detailed information about them.

General insights gained from both the quantitative and qualitative research show that almost all users feel that they both want to, and can do, more to contribute to a better world. What stops them from doing more is partly economic circumstances but also the fact that they want more detailed knowledge about organizations they support to trust them, and facts about how their personal engagement can make changes possible.

To conclude the findings of the qual and quant it’s also important for business owners to know what users explained: That they tend to get very depressed by catastrophic images and doomsday-like predictions about the future, and when they start feeling hopeless this actually make them see it as less meaningful to give any type of support. Users also generally expressed that they would like to see more positive news and facts, to help them stay positive and hopeful of the future.


The final recommendations to the customer/app owner are, in short, the following:

  1. Be as transparent as possible with everything you do and plan, and to be personal, simple and honest – this will ultimately help users feel that they can trust your brand.
  2. Give users as much insight and information as possible on your organizations and yourselves, how you use money that is collected, and what is done with the funds in the organization’s users support. Also try to get a 90-account.
  3. Do great work, document it, and get better at storytelling. Let the users see that you are really using your funds to create change for the better in the world. Invite the media to review your organization and projects, and show that you have nothing to hide.
  4. Nudge users to take action through gamification, visuals, quizzies, facts and reviews that show how contributions to different causes actually help to change things for the better.
  5. Encourage users through showing them the effect of their individual efforts, how their specific contributions help to make progress, and give them possibilities to support causes as effortlessly as possible, for example through using sms-services.

Apps that I used during the process

Trint
Calendly
Zoom
Figma
Kanbanflow
Google Sheets