Tjänster

Vi kan hjälpa dig skapa och sätta upp en ny webbsajt, helt anpassad efter dina önskemål och din verksamhets behov. Vi kan också hjälpa dig utforma digitala strategier och mål. Vi jobbar snabbt och effektivt, utan att tappa bort tillgänglighet och det som är viktigt för dig.

Vi kan reparera en trasig sajt, assistera med underhåll och förändringar av en redan existerande installation, eller modernisera ett gammalt sajtbygge. Vi är specialiserade på WordPress, men kan också arbeta i andra system, utveckla och koda själva.

Vi kan skapa och genomföra workshops, kurser, föreläsningar och konferenser utifrån dina behov och önskemål. Vi kan lägga program, utveckla koncept och hantera logistik, eller en viss del av arrangemanget, beroende på vad som behöver göras.

Vårt arbete är fokuserat på att ge användarna den bästa möjliga upplevelsen – och därmed också det bästa resultatet för dig som äger en digital tjänst. Test av användbarhet, tillgänglighet tekniskt och språkligt, research och analys av marknad, användare, behov och beteenden hör till det vi tittar på innan vi skapar en produkt- eller servicedesign.

Vill du veta mer?

.

VÅRA KOMPETENSER

UX-design, konceptutveckling, interaktion mm
UX-writing, journalistik, språk, publicering av innehåll på webb och i appar
UX-research, inför att ta fram en tjänst, eller för att undersöka hur en tjänst fungerar
Produktdesign, med utgångspunkt i vad dina kunder efterfrågar inför framtiden
Servicedesign, design av tjänster som inte behöver vara digitala, men kan vara det

Sajter och plattformar, vi bygger i olika cms, framför allt WordPress
Datadriven utveckling av olika plattformar, med hjälp av effektmätning
Användbarhet och tillgänglighet, vi granskar och ger råd kring WCAG
Agilt mindset, metoder som Kanban, Scrum och SAFe

Digitala bilder, video och stillbilder, produktion och bildbehandling
Digitalt ljud, radio, podcast, ljudredigering, publicering av ljud
Digital publicering, av nyheter, information, kommunikation, B2B eller B2C
Sociala medier, strategier, design, publicering