Tjänster

Vi kan hjälpa dig skapa och sätta upp en ny webbsajt, helt anpassad efter dina och din verksamhets behov. Vi kan också hjälpa dig utforma digitala strategier och mål.

Vi kan reparera en trasig sajt, assistera med underhåll och förändringar av en redan existerande installation, eller modernisera ett gammalt sajtbygge. Vi är specialiserade på WordPress, men kan också arbeta i andra system och koda själva.

Vi kan skapa och genomföra workshops, kurser, föreläsningar och konferenser utifrån dina behov och önskemål. Vi lägger program, utvecklar koncept för scen och hanterar logistik, eller en viss del av arrangemanget, beroende på vad som behöver göras.

Vårt arbete är fokuserat på att ge användarna den bästa möjliga upplevelsen – och därmed också det bästa resultatet för dig som äger en digital tjänst. Användbarhetstester, research och analys av marknad, användare, behov och beteenden hör till det vi tittar på innan vi skapar en servicedesign.

.

VÅRA KOMPETENSER

UX-design, konceptutveckling
UX-writing, journalistik, språk
UX-research, inför att ta fram en tjänst
Digitala bilder, video/ljud/podcast/radio 
Sajter och plattformar, vi bygger i olika cms
Sociala medier och strategier
Datadriven utveckling av olika plattformar
Användbarhet och tillgänglighet
Agilt mindset, metoder som Kanban och Scrum

Kontakta oss på: info [at] digiteach.kinti.se