UX-DESIGN / WEBBUTVECKLING FÖR ATTENTION

Beställare: Riksförbundet Attention, som arbetar med frågor som rör personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) och är en del av funktionsrättsrörelsen.

Utmaning: Förbundet behövde förnya sin mycket välbesökta webbplats på flera sätt. Huvudsajten hade inte SSL installerat. Det behövdes göras ett arbete med att strukturera upp menyer, rensa bort och uppdatera gammalt material, förbättra onboarding av nya medlemmar och sortera upp innehållet mer logiskt. Det fanns också ett tydligt behov av att förnya webbplatsens backend där det låg ett gammalt arv av kod, som uppdaterats i omgångar, av olika utvecklare, sedan 2011. Den webbshop som låg inbäddad i sajten behövde också uppdateras. Dessutom behövde andra digitala plattformar som förbundet hanterar ses över, samt i vissa fall få säkrad funktion.

Min roll: Jag fick i uppdrag att uppdatera huvudsajtens innehåll och struktur, samt se över förbundets samtliga digitala plattformar, bilder och texter. Initierade en omgörning av webbplatsen attention.se och övriga webbplatser (de flesta är projektsajter). Ledde arbetet med att separera webbshopen till en egen underdomän, i samarbete med en extern utvecklare. Ledde arbetet med att uppdatera backend för huvudsajten, förenkla menyerna, förbättra tillgängligheten med ”Talande webb”, förbättra onboarding av nya medlemmar. Genomförde research kring användarna och deras behov samt kartlade deras användarresor. Använde researchen för att genomföra förbättringar och mätte resultatet via Google Analytics. Resultatet var att vi minskade avvisningsfrekvens och churn, ökade den tid besökarna stannar på sajten, ökade antalet återvändande besökare, antalet totala besökare och antalet följare på FB, mm. Jag designade också wireframes med formulär till en sms-kampanj för win-back av tidigare medlemmar. Designade en hashtag för kampanj i sociala medier, #kämpainteensam, mm. 

Jag höll också i workshops för kommunikationsteamet, där vi gick igenom hur man kan arbeta systematiskt med sociala medier, samt med text i bilder, rörliga bilder i Adobe Premiere, Adobe Rush och Adobe Spark, för att få större publik och mer engagemang.

Ett av de arbeten jag inte hann genomföra, men starkt rekommenderade inför framtiden, var att samla alla lokala sajter under toppdomänen attention.se, dvs att antingen ge dem adresser på underdomäner med egen inlogg eller samla dem i en multisajt, istället för att varje lokalförening (det finns cirka 60) ska ha sin helt egna domänadress, vilket dels kostar förbundet väldigt mycket, dels är väldigt opraktiskt. Förbundet hade när jag kom in relativt nyligen genomfört en ändring av huvudsajtens webbadress. Det låg kvar mycket trafik till den gamla domänen, eftersom många myndigheter, institutioner, vård och omsorg som vill kunna hänvisa till förbundets informations- och kunskapssidor hade kvar sina gamla länkar. Vi arbetade med re-direct och information till webbansvariga hos andra organisationer men hann inte genomföra alla de åtgärder som behövdes för att informationen skulle slå igenom. Onboarding av nya medlemmar skulle även fortsatt ha behövt ligga på förbundets egen domän för att vara mätbar, nu sköter det nya medlemsregistret all onboarding via sin egen domän (och ett gränssnitt som inte är väldesignat) där förbundet måste betala extra för information om tex hur många som går in på sidorna utan att fullfölja.

När mitt uppdrag för Attention avslutades hade sajten haft över en miljon besök på sajtens sidor under det närmast föregående året. Huvudsajten var någorlunda framtidssäkrad genom uppdateringen och jag hade beställt en funktion av utvecklaren som gör att gamla adresser ligger kvar med en re-direct till nya sidor när de ersätts. Det fanns alltså fortfarande massor kvar att göra digitalt, men förbundet tvingades av ekonomiska skäl fatta beslutet att minska kostnaderna under 2019-2020. En av de åtgärder som beslutades var att inte arbeta mer med digital utveckling. Men vem vet, kanske jag får möjlighet att återvända och fortsätta arbetet, eftersom uppdraget avslutades i god stämning och uppdragsgivaren var väldigt nöjd med min insats.

När: Arbetet pågick från juli 2018 till mars 2019.

Länkhttps://attention.se

Referens: Kanslichef Arne Kanth.

.

Användarundersökning. Research där besökarna fick svara på ett antal frågor kring vilka de är, varför de besökte sajten, om de hittat vad de sökte, om de tyckte att det var lätt att hitta det, osv. Med utgångspunkt från svaren samt analys av användarresor genomförde vi en rad små förbättringar på sajten. Bland annat la vi till funktioner som i mobil visar länkar till mer material i botten på skärmen efter varje artikel, för att ge besökaren impuls/möjlighet att stanna kvar på sajten och fortsätta läsningen på andra sidor.
.
.
talande webb
Accessibility. En av de saker vi arbetade med under omgörningen var att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Här berättar vi om funktionen ”Talande webb” som sajten anslöts till, under rubriken ”Våra digitala plattformar”, där det också ligger särskilda sidor för information om cookie-poliy och GDPR, samt om förbundets strategi framåt för webbplatsen. De sidor jag skapade ligger fortfarande kvar.
.
.
Tydlighet. För att sajten skulle kännas lite mer vänlig och locka till att scrolla nedåt, särskilt i mobil, minskade jag storleken på symbolerna i call-to-actionknapparna under huvudbilden på förstasidan, minskade höjden på knapparna, dvs gjorde dem mer avlånga och skapade rundade hörn. Dessutom fick den del av headern som innehåller login-funktioner en ny knapp med texten ”Bli medlem” och en ikon som ser ut som ett hjärta.
.
.
Mittsektionen av förstasidan. Artikelströmmen till vänster fick tumnagelbilder för att kunna konkurrera med videoposterna till höger, även i mobilen.
.
.
menyer
Menystruktur. Här hade jag velat hinna göra mer. Menyn hade hängt med länge och kändes väldigt tung, särskilt i mobilen. Organisationen ville att det skulle se ut som tidigare så att alla skulle kunna känna igen sig och var inte positiv till förändringar. Istället för en stor förändring i samband med uppgraderingen av backend gjorde vi därför en mindre, flyttade om innehåll samt skapade nya avdelningar och sidor för att samla innehåll, så strukturen skulle kännas logisk.
.
.
Menyn i mobilen och sidfoten där vi moderniserade med ”Swish”, ”Minnesgåvor” och ”Boka SJ-resor”.
.
.
banner
Banner och CTA-knappar. Förutom SSL (för https och säker webbplats) var en banner (nederst) och en sida för för cookiepolicy och GDPR bland det första jag åtgärdade och införde på webbplatsen. Bannern försvinner när man scrollar, men återkommer vid varje besök så länge man inte klickar i ”OK”. De avrundade CTA-knapparna på förstasidan ger i fyrkantigt format på mobilen bättre möjlighet till översikt av innehållet på sajten, samtidigt som de fortfarande är tillräckligt stora för god tillgänglighet. Innan omgörningen låg knapparna som hela block tvärs över skärmen och en väldigt liten del av besökarna orkade scrolla ner för att ta del av artikelrubriker och videor.
.
.
webbutik i ram
Webbutik. Bland det sista jag hann göra tillsammans med den externa utvecklare som verkligen kände sajten väl, var att förbereda migration av butiken till en egen underdomän. Butiken lyftes ut och byggdes om med Storefront och Woocommerce i ett mycket säkrare format, medan huvudsajten moderniserades självständigt med ett WordPressramverk i Xampp och en överbyggnad i Sass. Slutligen satte vi också upp mätning med Google Analytics för butikens sidor. Tyvärr kunde jag inte vara med ända fram till avslut.
.
.
win back kampanj
Win-back kampanj. Jag ledde designarbetet i en kampanj för win-back av tidigare medlemmar genom utskick av sms. Vi tog fram formuleringen i team. Jag skissade upp wireframes för formulären och en utvecklare från en extern firma programmerade den kod som jag lade på vår domän (för mätbarhet via Google Analytics). Sedan tog vi fram en möjlighet att generera unika länkar för varje sms, så att det skulle gå att ”känna igen” den som kom till formuläret och veta vilka som reagerat på sms:et. Via Analytics kunde vi se om de besökare som kom till formuläret genomförde köp av medlemskap, eller hoppade av innan, osv. På det här sättet återvanns ett stort antal medlemmar, som hade avregistrerats i samband med den pågående moderniseringen av förbundets medlemsregister. Insatsen bar sina egna kostnader och gav värdefulla insikter.
.
.
bli medlem sida
Sidan för att teckna medlemsskap moderniserades med feta rubriker i rött och ny mer lättläst text, samt kopplades till knappen “bli medlem” på förstasidan, som ytterligare ett steg i win-back kampanjen.

.

facilitering
Facilitering av designprocess. Jag ledde processen kring designen av en projektsajt om idrott, som skulle lanseras efter att jag hade slutat. Jag inledde med att sätta upp en subdomän för sajten och leda en workshop för projektteamet – som tog fram värdeord, innehåll, målgrupper, vad slutprodukten skulle förmedla och vad den INTE skulle förmedla, hur den skulle användas, mm. Den bärande idén var att den skulle kunna användas som ett underlag för inspiration för beslutsfattare. Jag lämnade över resultatet till de som tog över arbetet med sajten när jag slutade och som jag var med och upphandlade – byrån Funka. Sajten ligger här: https://fritid.attention.se/
.
.
Den färdiga idrottssajten lanserades av projektet Idrott för alla, ligger fortfarande kvar på nätet och kan användas för information om vinsten i att satsa på åtgärder för meningsfull fritid för alla barn.

.

sociala medier
Strategiskt arbete i sociala medier. Genom medvetet arbete med regelbundna publiceringar på förbundets Facebooksid, inte bara av texter om Attention utan också av nyheter om NPF i andra sammanhang, har publiken börjat se sidan som en nyhetskälla. Många följare delar inläggen vidare och många kommenterar. Med hänsyn tagen till FB:s algoritmer och de tider då följarna enligt statistiken besöker sidan flitigast har publiceringstakten landat i omkring två intressanta inlägg om dagen. Ett vid 6-7 tiden på morgonen och ett vid 15-tiden på eftermiddagen. Eller, vilket har hänt relativt sällan, inget alls, om det inte funnits något nytt att berätta. Den ökade trafiken på Facebook har också medfört ökad trafik från FB till Attentions webbplats och därmed större möjligheter att få veta mer om användarna, samt att mäta och analysera deras beteenden på sajten. De verktyg jag arbetade med här var Google Analytics och FB analytics. Antalet följare ökade med över två tusen under vintern 2018-2019.
.
.
artikel
Jag producerade en rad korta videofilmer för både webb och sociala medier, gjorda i Adobe Premiere, Premiere Rush och Adobe Spark. Målgrupp var de som besöker Attentions sociala medier och filmerna kombinerades med länkar till nyhetsflödet på organisationens webbplats. Julkrönikan var en av de mest delade under året på Facebook (se bilden i föregående exempel). Filmen som hörde till delades även på Instagram (se denna bild). Ett annat exempel på den typ av texter som väckt mycket engagemang är min artikel Kämpa inte ensam med NPF i skolan. Artikeln sammanställer fakta om rättigheter och möjligheter i situationer då skolgången har blivit komplicerad och vardagen svår att hantera för familjer med barn som har NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
.
.
jag framför anslagstavla
Överlämning och slutrapport. När jag slutade på Attention fanns det mycket att lämna över, men ingen webbansvarig att lämna över till. Förbundet hade bestämt sig för att inte ha en webmaster anställd. Därför sammanställde jag en gedigen dokumentation över de digitala plattformarna, hur de var byggda, var de ligger och hur man kommer åt dem, på ett så enkelt språk som möjligt för att även icke-tekniker skulle kunna förstå innehållet. Inkluderat var en historik över antalet besökare och besökarprofilerna, hur de förändrades under den tid jag var där och på de olika plattformarna, kombinerat med en del rekommendationer inför framtiden.