Vad gör en UX Designer & UX Writer på jobbet?

två händer håller i en mobil mot mörk bakgrund.

Förkortningen UX, “user experience”, betyder på svenska “användarupplevelse”. På vissa håll är rollen istället döpt till CX, “customer experience”, eller “kundupplevelse”. Jobbet handlar alltså om att designa dessa upplevelser, på främst digitala plattformar. Till vår hjälp har vi utvecklare, som tekniskt bygger funktionerna och deltar i arbetet med att ta fram de bästa versionerna av ett så kallat gränssnitt – den yta där maskinen möter människan och hennes behov.

De resor vi designar börjar redan i ditt beslut och din impuls till att använda dig av en digital tjänst – och leder i bästa fall fram till att du blir en glad, nöjd och återvändande kund hos våra uppdragsgivare. Vår design ska göra det möjligt för dig att enkelt och lätt ta dig fram genom den digitala tjänsten, mot ditt mål, utan att behöva tänka för mycket.

Informerade beslut

Vi hjälper våra uppdragsgivare att fatta informerade beslut om digital design. Med stöd av research, konceptutveckling, datadriven utveckling, effektanalys av mail-sekvenser osv, kan vi förbättra både den digitala upplevelsen och affärens resultat. Varje detalj på en plattform – oftast designad “mobile first” – bör vara genomtänkt för att skapa bästa möjliga helhetsupplevelse och effekt, det vill säga för att vara både säljande och informativ samt hjälpsam och tilltalande för sina användare.

I den inledande researchfasen skaffar vi oss först kunskap om det som ska designas eller säljas in, sedan går vi vidare med analyser av målgrupp/er och helst även intervjuer med de som ska använda tjänsten och deras behov. Vi leder workshops med utvecklingsteam och stakeholders som bidrar med kunskap och önskemål (de kan tex vara affärsutvecklare, jurister, säkerhetsexperter osv). Vi kartlägger befintliga och önskade användarresor (genom tjänsten från start till slut) och vad som behöver åtgärdas i dem för att användarens upplevelse ska bli bättre. Det behövs oftast inte många intervjuer och tester förrän vi vet vad som behöver göras.

Vi undersöker också vad som driver trafik till landningssidor (varför användare kommer till en tjänst) och hur antalet nya kunder kan bli större (konvertering). Vi kan även göra så kallade A/B-tester, där vi genom att presentera olika alternativ av design för användarna kan analysera hur de väljer att använda designen och vilka alternativ som fungerar bäst för syftet – tex konvertering eller navigering.

UI Designern är expert på gränssnitt

Den som är riktigt bra på grafisk design eller digital design, är oftast den som också skapar det du ser på skärmen eller displayen. Förkortningen UI står för “user interface”, dvs “användargränssnitt”, eller som det också kallas: “digitalt gränssnitt”.

För det mesta arbetar UX och UI designers tillsammans med att ta fram koncept eller modeller för hur det du ser på skärmen ska se ut. Vi skapar ofta designbibliotek där olika komponenter finns lagrade som både design och kod. Anledningen till att vi använder bibliotek med mallat utseende på komponenterna – samt även designbibliotek för text, tonalitet och branding – är att det ger användaren den bästa upplevelsen när hen känner igen både tonfall och form var hen än befinner sig på en webbsajt eller i en app. Det ger också större möjlighet att skapa tillgänglighet redan från start.

UX Writern är specialiserad på att hjälpa användaren

En UX writer är specialiserad på att utforma text så att den blir läst och fyller sin funktion utifrån syftet. Det kan vara hjälpsam text, som ger användaren stöd i att använda tjänsten. Det kan vara microcopy, text på knappar, i menyer och rubriker. Det kan också vara längre informativa texter, som den här.

Rollen som UX-writer är helt olik en copywriters, eftersom UX-writern har fokus på användaren och kundresan. Medan Copywritern i första hand skapar säljande reklamtext fokuserar UX-writern istället på språket som en del av den visuella design som ska behålla användarnas intresse, ge dem positiv feedback, hjälpa dem att enkelt och snabbt ta sig igenom olika tjänster, samt göra det lätt att förstå och bli en nöjd användare (“Dont make me think”). De tjänster som lyckats allra bäst i den digitala konkurrensen, både historiskt och i nutid, är också de som haft UX-writers med ombord från början, som en del av sina team.

Tillgänglighet – en ny och värdefull expertis

För egen del är jag efter en YH-utbildning i tillgänglighet (enligt standarden WCAG), dessutom specialiserad på att utforma design, funktioner och text så att de blir tillgängliga och inkluderande och uppfyller de lagkrav på tillgänglighet som träder i kraft även för privata aktörer sommaren 2025 i Sverige. 

Mot bakgrund av det jag berättat här hoppas jag du nu förstår lite bättre vad UX Design egentligen är och hur vårt tänk kan vara till hjälp för dig. Vi hjälper dig lika gärna med design som med en strukturerad analys av hur du kan bygga upp dina digitala tjänster och plattformar, när du funderar över hur eller om du ska gå vidare. Vi kan också hjälpa dig med effektkartläggning. Vad händer när du “skruvar” på detaljer i din tjänst? Vad ger dina marknadsföringsinsatser? Hur blir dina tjänster framgångsrika? Följer du upp det du gör med mätningar av effekten så kan du också fatta informerade beslut.

Kan vi hjälpa dig att bygga något?

Text: Aminata Grut
Foto: Gilles Lambert/Unsplash