“Smarta djuplänkar” till appen SR Play

Beställare: Sveriges Radio Play

Utmaning: Sveriges Radio vill utveckla fler smarta sätt att länka publiken vidare till sin app, SR Play, från sociala medier. Frågan är om detta ska göras genom utveckling internt eller genom att exempelvis använda externa leverantörer av “deferred deep links”? Behoven hos användarna internt ser väldigt olika ut och utvecklarna har redan mycket att göra, det behövs därför en rapport som sammanställer grundläggande fakta och ger en sammanfattande syn på hinder och möjligheter.

Lösning: Play redaktionell utveckling fick i uppdrag att genomföra research, intervjuer med användare och ta fram svar på en rad frågor som ledningen ställt kring djuplänkar.

Min roll: Som representant för redaktionell utveckling ledde jag en liten projektgrupp av experter från marknad, analys och utvecklingsavdelning. Målet var att använda våra samlade kunskaper och erfarenheter och ta fram gemensamma förslag till svar på ledningens frågor. För vår rapport samlade jag först en rad fakta om olika leverantörer, kostnader, tekniska förutsättningar och möjligheter. Med hjälp av analytikern i gruppen sammanställdes en rad fakta om dagsläget när det gäller användare i appen. Slutligen tog jag fram user stories genom att intervjua företrädare för marknad, redaktioner/digitala redaktörer, UX, redaktionell utveckling och produktutveckling, och ställa frågor kring deras önskemål om funktioner och deras praktiska erfarenheter. Genom samtal med teamleads och product managers fick jag också veta hur publiken reagerat på tidigare varianter av djuplänkning till appen, samt vad som krävs för att externa lösningar ska kunna implementeras. Även en rad frågeställningar kring GDPR, integritet på nätet mm, diskuterades utifrån de metoder med attribution som används vid “smart djuplänkning” genom externa leverantörer. Slutrapporten skrevs av mig, men bearbetades och kompletterades gemensamt av projektgruppen för att alla skulle vara överens om innehållet, samt presenterades slutligen (med en rad bilagor) för ledningen av teamet som en samlad grupp. En nyanställd product manager tar arbetet vidare.

När: Våren 2020

Länk: Ingen länk, eftersom detta är ett internt arbete.

.