FACILITERING AV WORKSHOPS

Erfarenhet: Jag har faciliterat en rad workshops med olika syften, exempelvis att ta fram innehåll till en webbapp, fördela arbetet och leda processen framåt (Attention), diskutera tonalitet och gemensamt språk över plattformar (Bonnier Broadcasting), ta fram user stories för interna arbetsprocesser (Sveriges Radio), samt finna vad som hindrade ett mer effektivt arbetssätt i en startup (Limeblue), mm. Här följer några illustrerade exempel.

.

Design Workshop, första versionen, för en app som ska kunna lära ut hur man arbetar mot rasism i skola, på arbetsplatsen och i vardagen (2020). Deltagarna fick först sätta sig in i problematiken, därefter ta fram obegränsade mängder med förslag och sedan välja ut och utveckla sina tankar kring de bästa förslagen. Ingick i ett skolarbete för Hyper Island.

.