FACILITERING AV WORKSHOPS

Erfarenhet: Aminata har faciliterat en rad workshops med olika syften, exempelvis att ta fram innehåll till en webbapp, fördela arbetet och leda processen framåt (Attention), diskutera tonalitet och gemensamt språk över plattformar (Bonnier Broadcasting), ta fram user stories för interna arbetsprocesser (Sveriges Radio), samt finna vad som hindrade ett mer effektivt arbetssätt i en startup (Limeblue), mm. Här följer några illustrerade exempel.

.

Workshop om informationsbehov i en app. I ett samarbete med organisationen Friends, ville en NGO bygga en app. Diskussionen här handlade om vilken information som är viktigast att ha med i en sån app, om den är riktad till föräldrar som vill veta vad de kan göra om eller när deras barn utsätts för rasism eller diskriminering.

.

Workshop om volontärer. Lånad mall, som användes som utgångspunkt när en NGO behövde diskutera vad som krävs för att engagera fler volontärer. De ville förstå hur volontärernas “resa” från intresserad till engagerad oftast ser ut.

Strategiworkshop kring utveckling av design för en tjänst, där arbetet koncentrerades på att hitta fram till rätt koncept,

.

.

Design Workshop, första versionen, för en app som ska kunna lära ut hur man arbetar mot rasism i skola, på arbetsplatsen och i vardagen (2020). Deltagarna fick först sätta sig in i problematiken, därefter ta fram obegränsade mängder med förslag och sedan välja ut och utveckla sina tankar kring de bästa förslagen. Ingick i ett skolarbete för Hyper Island.

.